Internet bingo

>>  Skaffa fin Bingobonus med bertilbingo här !

>>  Bingojoy erbjuder hög bingobonus

Internet bingo. Internet bingo har blivit allt mer populärt, framförallt bland yngre spelare. Bingo är ett väldigt enkelt och roligt spel. För att spela bingo använder du dig av en bingobricka. Den har fem gånger fem rutor, alltså fem lodräta rader och fem vågräta rader. Varje ruta innehåller ett nummer mellan 1 och 75. Överst på brickan står bokstäverna B-I-N-G-O. När alla spelare har köpt brickor så startar spelet. En bingoutropare ropar ut nummer, till exempel B-9 eller O-74. Ibland används namn för att tydliggöra, till exempel Bertil-4 och Gustav-53. Om du har numret på din bricka ska du kryssa över det. Den spelare som först har fått fem kryss i rad får bingo och vinner. Att spela bingo på Internet fungerar ungefär likadant som att spela på en bingohall. Det som framförallt skiljer sig åt är att du kan välja att numren kryssas i automatiskt på bingobrickan. Då behöver du inte göra något annat än luta dig tillbaka och hoppas på bingo när du väl har köpt dina brickor.

Det finns olika varianter på bingo. Det märks framförallt på Internet, där utbudet är mycket större än om du skulle välja att spela bingo i en spelhall. Den klassiska bingon är den variant som vanligtvis används i bingohallar, men den är också en av de mest populära på Internet. Bingobrickan innehåller 25 nummer, fördelade på fem vågräta och fem lodräta rader. Numren är mellan 1 och 75. Spelet pågår tills en av spelarna har fått bingo, antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Ibland kan man bestämma att spelet ska pågå ett visst antal rop och då blir det flera vinnare per omgång.

Det finns också en amerikansk variant av bingo, som påminner om vår klassiska. Bingobrickan ser ut som i den klassiska varianten, dock med en skillnad. I mitten finns en redan ikryssad ruta. I amerikansk bingo kan man vinna på fler sätt än i den klassiska. Till exempel kan du vinna genom att ha fyra hörn, en rad diagonalt, vågrätt eller lodrätt, eller genom någon annan slags mönster som man har bestämt i förväg. Den här varianten är också populär på Internet bingo.

När du spelar bingo på nätet så finns det ett mycket stort utbud av olika spel. Variantbingo och mönsterbingo är två varianter av bingospel som finns att tillgå på Internet, men som inte är lika vanliga i bingohallar. De tillhör inte de mest populära på nätet heller, men de kan vara roligt att pröva på olika slags bingospel. I den typ av bingospel som kallas för variantbingo spelar man fem omgångar på samma bricka, vilket ger en större vinstchans. En bingobricka innehåller flera mindre brickor. När någon spelare har fått bingo med en rad så spelar man vidare på nästa bricka, då krävs det två rader för att få bingo. I nästa omgång krävs det tre rader och så vidare. I den sista spelomgången krävs det en helt ikryssad bricka med fem rader för att vinna. I mönsterbingo krävs inte en rad för att få bingo, utan istället krävs det att du ska lyckas markera ett visst mönster som är förmarkerat på brickan.